Szanowni Państwo,

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza Państwa na konferencję naukową pt. „KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”.

Konferencja odbędzie się 22 marca 2019 r. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z siedzibą przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.

Dokładny program konferencji zostanie ogłoszony w kolejnym komunikacie konferencyjnym.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w konferencji, uprzejmie prosimy o rejestrację przez niniejszy formularz.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami dotyczącymi możliwości uczestniczenia w Konferencji przez Firmy branżowe np. w formie stanowisk reklamowych, informujemy, że szczegółowych informacji udzielamy po wysłaniu zapytania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”

 

Planowany rozwój żeglugi śródlądowej w naszym kraju jest szansą dla dywersyfikacji transportu i rozwoju gospodarczego. Warto przedyskutować, w szerszym - wielodyscyplinarnym oraz integrującym zagadnienia zakresie, uwarunkowania realizacji tych planów. W ten sposób wyzwania techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe ich realizacji staną się integralną częścią procesu osiągania tych celów. Taki właśnie zamysł leży u podstaw planowanej konferencji, której zakres tematyczny dostosowano do zamierzonych efektów.

TERMIN
Konferencja odbędzie się 22 marca 2019 roku.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI
1.      Historia Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły (cele, trasy, stan zaawansowania realizacji (infrastruktura), klasa, tabor).
2.      Aktualny stan i planowany zakres prac dla Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły - stanowisko Resortu i rola instytucji jemu podległych.
3.      Uwarunkowania hydrologiczne i gospodarki wodnej dla funkcjonowania Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły.
4.      Uwarunkowania przyrodnicze w obszarze i w otoczeniu Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły.
5.      Uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i morfodynamiczne Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej GW z uwzględnieniem działalności górnictwa węglowego.
6.      Obiekty Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły oraz hydrotechniczne uwarunkowania ich budowy i funkcjonowania.
7.      Obecne i przyszłe uwarunkowania przestrzenne (krajowe, regionalne i lokalne) Kanału Śląskiego i Drogi Wodnej Górnej Wisły ze wskazaniem strategicznych węzłów.
8.      Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły w kontekście celów gospodarki wodnej (w tym zarządzania ryzykiem powodziowym i przeciwdziałania skutkom suszy).
9.      Ekonomiczno-gospodarcze uwarunkowania i efekty budowy Kanału Śląskiego i modernizacji drogi Wodnej Górnej Wisły (struktura towarowa, turystyka wodna, etapy realizacji, perspektywa czasowa).
10.     Koncepcja/zasady współpracy środowiska branżowego z instytucjami rządowymi z samorządem terytorialnym (prace naukowe i badania rozwojowe, zakres kształcenia na poziomie wyższym i studiów podyplomowych, baza projektowo-wykonawcza).

ORGANIZATORZY
•       Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląskie Centrum Wody UŚ
•       Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii i Gospodarki Wodnej

MIEJSCE KONFERENCJI
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
1.      Otwarcie konferencji, wystąpienia okolicznościowe
2.      Część referatowa
3.      Panele eksperckie

PUBLIKACJA
Przewiduje się publikację monografii konferencyjnej, ponadto najciekawsze zagadnienia będą publikowane w czasopismach branżowych, m.in. w „Gospodarce Wodnej”

KOMITET NAUKOWY
Damian Absalon, dr hab. - Uniwersytet Śląski w Katowicach - Przewodniczący
Zygmunt Babiński, prof. dr hab. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Antoni Bojarski, dr inż. - Politechnika Krakowska
Stanisław Czaban, prof. dr hab. inż. - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stanisław Czaja, prof. dr hab. - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dorota Dybkowska-Stefek, dr inż. - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Izabela Godyń, dr inż. - Politechnika Krakowska
Michał Habel, dr - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Stanisław Kostecki, dr hab. inż. prof. PWr - Politechnika Wrocławska
Magdalena Matysik, dr - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jacek Motyka, prof. dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Elżbieta Nachlik, prof. dr hab. inż. - Politechnika Krakowska
Joanna Pociask-Karteczka, prof. dr hab. - Uniwersytet Jagielloński
Edyta Sierka, dr hab. - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Andrzej Wałęga, dr hab. inż. prof. UR - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Andrzej Witkowski, dr hab. prof. UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Krzysztof Woś, dr - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Andrzej Woźnica, dr hab. - Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY
Andrzej Woźnica, dr hab. - przewodniczący
Damian Absalon, dr hab. - z-ca przewodniczącego
dr Bartosz Łozowski
dr Joanna Żur
dr Marcin Libera
mgr Patrycja Stefańska