Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacją nt.
KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „KANAŁ ŚLĄSKI I DROGA WODNA GÓRNEJ WISŁY – SZANSE I WYZWANIA”

Informacja dostępna pod TYM LINKIEM.

 

W nocy z 2 na 3 czerwca nad Goczałkowicami przeszedł deszcz nawalny. Rozpoczął się o godzinie 2:03, skończył o godzinie 8:50. W ciągu 6 godzin i 47 minut spadło łącznie 153,67 mm deszczu. Maksymalne natężenie deszczu odnotowano o godzinie 4:25 i wynosiło 189,9 mm/h. Deszcz został zarejestrowany przez stację pogodową  Projektu ZiZOZap (Śląskie Centrum Wody UŚ), wyposażoną w distrometr optyczny (Parsivel® OTT Messtechnik, Niemcy) na bazie lasera, do jednoczesnego pomiaru wielkość i prędkość kropel opadów.

W dniach 13-15 czerwca w Goczałkowicach odbył się obóz naukowy Międzywydziałowego Koła Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody UŚ. W obozie uczestniczyło siedmiu studentów. Celem obozu było praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczące stosowania technik sonarograficznych, zebranie danych dotyczących głębokości Zbiornika Łąka i Zbiornika Goczałkowickiego. Ze względu na konieczność uzyskania danych na płytkich obszarach zbiorników, sonary były umieszczane na kajakach. W ciągu trzech dni zebrano dane z obszarów cofek zbiorników i wypłyceń w rejonie zatoki Bajerki Zbiornika Goczałkowickiego.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Studenci Międzywydziałowego Koło Naukowego "Elementum" przy Śląskim Centrum Wody przygotowali stanowisko edukacyjne na Festiwalu Nauki w GEOsferze w Jaworznie. W czasie prelekcji i pokazów zaprezentowano ciekawe informacje nt.: wody i jej właściwości fizyczno-chemicznych, roli wody w ekosystemach wodnych i lądowych oraz ryb występujących w Polsce. Na zakończenie można było wziąć udział w teście wiedzy i otrzymać drobny upominek. Na stanowisku można było uzyskać informacje dotyczące działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wizytę na naszym stanowisku. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Dr Andrzej Woźnica, dyrektor ŚCW, poprowadził kolejny cykl zajęć dotyczących zasad prowadzenia monitoringu wód dla Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Zajęcia odbywały się na łodzi badawczej Uśka na Zbiorniku Goczałkowickim. W programie ćwiczeń znalazło się również miejsce na przedstawienie pozytywnego wpływu prawidłowo prowadzonej gospodarki rybackiej na jakość wody. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Pracownicy Śląskiego Centrum Wody i Studenci Koła Naukowego "Elementum" przy ŚCW przeprowadzili 25 kwietnia pomiary ukształtowania dna stawów i kanałów znajdujących się na obszarze Zabytkowego Parku Pszczyńskiego. W ich efekcie powstała mapa batymetryczna zaprezentowana poniżej. Pomiary prowadzone w ramach projektu Studenckiego Koła Naukowego, są wstępem do badań mających na celu określenie jakości wody i modelowania numerycznego tych zbiorników.

 

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.

Od 4 do 8 czerwca 2018 roku, w Ustroniu odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. "New Approaches to Groundwater Vulnerability", która jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, w szczególności nowymi metodami i technikami stosowanymi w ocenie tego zjawiska.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znajdą się m.in.:

  • podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w obszarach krasowych,
  • ocena zjawiska w kontekście zmian klimatycznych i użytkowania gruntów oraz w obszarach zurbanizowanych i górniczych,
  • ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia w kontekście zrównoważonej gospodarki wodnej,
  • zasilanie wód podziemnych,
  • mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i ich praktyczne wykorzystanie,
  • zastosowanie narzędzi GIS oraz modelowania w ocenie podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UŚ we współpracy z UNESCO, International Association of Hydrogeologists, Stowarzyszeniem Hydrogeologów Polskich oraz Śląskim Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji: www.vulnerability.us.edu.pl

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią wykładów wideo zarejestrowanych podczas konferencji z okazji Światowego Dnia Wody 22 III 2018 r., pt. "Nature for Water - Natura dla Wody", w kanale YouTube Telewizji Internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

GALERIA WIDEO